Sık Sorulan Sorular

Araç değer kaybı kısaca trafik kazası sonucu aracınızın ikinci el satış piyasasındaki rayiç değerinde meydana gelecek azalmayı ihtiva eder.

Kaza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde değer kaybı talep edebilirsiniz.

Değer kaybı, trafik kazasının karşı tarafı olan aracın sürücüsü, varsa işleteni ve ZMMS kapsamında sigorta şirketinden talep edilir.

Zarar gören; sürücü, işleten ve sigorta şirketinden dilediğinden talepçi olma hakkına sahiptir.

Talep edilen zararınız için öncelikle sigorta şirketine yazılı başvuru yapılmalı, on beş günlük sürenin dolması beklenmelidir.

Sigorta şirketlerinin zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında poliçe limiti kadar yasal sorumluluğu bulunmaktadır. Trafik kazasının gerçekleştiği tarihte geçerli poliçede yazan limit nazara alınacaktır.

Poliçe limiti; her yıl resmi gazetede yayınlanan tarifeyle birlikte altı aylık dönemler ile güncellenmektedir. 1 Temmuz 2022 itibariyle; maddi zararlar için geçerli araç başına uygulanan teminat limiti 100 bin TL, kaza başına uygulanan teminat limiti ise 200 bin TL’dir. Sağlık giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminat limitleri 1 milyon TL’dir.

Aracınızda değer kaybı şeklinde ortaya çıkan zararınızı kusur oranına göre talep edebilirsiniz. Kusur oranı kaza sonrası düzenlenecek kaza tespit tutanağı ile belirlenecektir. Örneğin, aracınızda meydana gelen değer kaybı 10.000,00 TL, kusur oranınız %50 ise 5.000,00 TL değer kaybına hak kazanacaksınız.

Aracınızda meydana gelen hasar bedeli + değer kaybı zararın büyüklüğüne göre ZMMS teminat limitini aşabilmektedir. Bu hâlde limit kadarını sigorta şirketinden, limiti aşan miktarı ise araç sürücüsü ya da işletenden talep edilecektir. Kazaya karışan diğer aracın kasko sigortası varsa; kasko poliçesinde ihtiyari mali mesuliyet sigortası olması hâlinde kaskoyu yapan sigorta şirketinden değer kaybınızı talep edebilirsiniz. Kendi kaskonuz değer kaybınızı karşılamaz.

Aracınızda meydana gelen hasar ve değer kaybı, kusur oranı, teminat limiti gibi değişkenler nazara alınarak icra takibi, dava ve sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılmaktadır. Doğru yöntemle hızlı bir şekilde alacağınıza kavuşmak için bu alanda uzman bir avukattan yararlanmanız lehinize olacaktır.

Değer kaybınızı, sigorta tahkim komisyonuna başvuru yönteminde yaklaşık altı ayda dava yolunda ise yaklaşık 15-18 ayda alabilirsiniz.

5684 Sayılı Kanun m. 30 uyarınca sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuş tahkim niteliğindeki resmi bir kurumdur.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru yöntemi dava yoluna göre daha hızlı ve daha az masraflıdır. Kendi yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında HMK kıyasen uygulanır. Alacağınız değer kaybında bir azalma olmaz.

İnternet üzerinden yahut fiziken yapılacak başvuru neticesinde öncelikle bağımsız bir hakem atanır. Bilâhare bir bilirkişi görevlendirilir, bilirkişi değer kaybını hesaplayarak rapor hazırlar. Tarafların itirazları ve hakem kanaatine göre bir karar verilir. Verilen bu karar İİK kapsamında ilam niteliğinde olup ilamlı icra takibi yoluyla infaz edilir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlar Ek-1’de bulunan formüller doğrultusunda bağımsız sigorta eksperleri tarafından hesaplanır. Bu formül her yıl güncellenmektedir.

Değer kaybına uğrayan aracın kilometresi kaç olursa olsun değer kaybı almaya engel değildir. Aracın kilometresi değer kaybının hesabında dikkate alınacaktır.

Önceden de aynı bölgeden hasar kaydı bulunan araçta o bölge için değer kaybı talep edilemez. Fakat o bölgeyle birlikte farklı bölgelerde de hasar varsa değer kaybı talep edilebilir. Değer kaybının hesabında hasar kaydı bulunan bölge dikkate alınmaz.

Kaza sonrası hasar gören aracın tamir masraflarının, aracın riziko değerini aşması ya da aracın tamir kabul etmemesi hâlinde eksper tarafından aracın pertine karar verilir. Genel olarak kaza sonrası değerinin %70’ini kaybeden araçların pertine karar verilir. Bu şekilde perte çıkan araçların hurda bedeli talep edilebilirken ikinci el piyasasında işlem görmeyeceğinden değer kaybı alınamayacaktır.

Geçmiş dönemde bu bölgelerde meydana gelen zararlarda değer kaybı alınması mümkün olmasa da Yargıtay’ın son dönemlerindeki kararlarıyla alınabilmektedir. Fakat hatırlatmak gerekir ki yerleşik bir içtihat söz konusu değildir, aleyhe karar alma ihtimali de ciddi oranda mevcuttur.

Kazaya karışan ve hasar gören aracın sahibi, kazadan ve onarımdan sonra aracını satmış olsa dahi değer kaybı talep edebilir. Çünkü kaza geçirmiş araç eksik bir bedelle satılmış olacaktır.

Taraflarca anlaşarak düzenlenmiş maddi hasarlı kaza tespit tutanağı ile belirlenmiş kusur oranı için 5 günlük süre içerisinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne itiraz edebilirsiniz. Polisler tarafından düzenlenmiş maddi hasarlı kaza tespit tutanağı ile belirlenmiş kusur oranı adına ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne itiraz edebilirsiniz. Sulh Ceza Hakimliği’ne verilecek bir dilekçe ile de kusur oranına itiraz edebilirsiniz. Zararınızı talep adına dava yahut sigorta tahkim komisyonuna yapılacak başvuru esnasında da kusur oranına itiraz etmeniz mümkündür.

Başa dön