Değer Kaybı Hakkında

Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, gerçekleşmiş olan bir kaza sonucu hasar gören aracın durumunu nitelendiren bir tanımdır…

Kazada kusurlu taraf siz değilseniz eğer, birtakım prosedürleri gerçekleştirerek başvurusu yapabilirsiniz…

Değer kaybı taleplerinde aracın özellikleri bakımından yanlış bilinenin aksine, araç yaş sınırı bakımından…

Aslında ağır hasar kaydı ile pert kaydı arasında ufak farklılıklar vardır. Pert kayıtlı olan bir araç…

Araçtan mahrumiyet sebebiyle doğan zararın tazmini için TBK m. 49 gereğince kusurlu tarafa başvurulabilir…

Sigorta şirketi zararı tazmin edebilir, eksik tazmin edebilir veya hiç tazmin etmeyebilir. Bu süreçte hak kaybına uğramamak için bir uzmana danışmalısınız…

Başa dön